Chris Miller - President

Chris Miller

President
BIO
Ford Von Weise - Vice President

Ford Von Weise

Vice President
BIO
Anthony Kioussis - Secretary

Anthony Kioussis

Secretary
BIO
Tobias Kleitman - Treasurer

Tobias Kleitman

Treasurer
BIO
Debbie Erwin - Board Member

Debbie Erwin

Board Member
BIO
Ed Kammerer - Board Member

Ed Kammerer

Board Member
BIO
Stephen Friedrich - Board Member

Stephen Friedrich

Board Member
BIO
Jason Caterino - Board Member

Jason Caterino

Board Member
BIO
Jim Blessing - Board Member

Jim Blessing

Board Member
BIO
Adam Meredith - Board Member

Adam Meredith

Board Member
BIO
Jim Simpson - Board Member

Jim Simpson

Board Member
BIO
Dave Jarvis - Ex-Officio

Dave Jarvis

Ex-Officio
BIO
Dave Warner - General Counsel

Dave Warner

General Counsel
BIO
Erin Van Laanen - Board Member

Erin Van Laanen

Board Member
BIO
Brad Harris - Board Member

Brad Harris

Board Member
BIO
Isabelle Lafond - Board Member

Isabelle Lafond

Board Member
BIO
Wayne Starling - Board Member

Wayne Starling

Board Member
BIO
Karen Griggs - Executive Director

Karen Griggs

Executive Director
Tracey Cheek - Marketing Consultant

Tracey Cheek

Marketing Consultant
BIO